top of page

Roermond

Let op! Je bent nu op een archiefpagina! Wil je informatie over actuele speeldata van 'De Heks van Almen'?

Kijk dan hier bij de speeldata.

Na het succes van 2022 hebben wij 'De Heks van Almen' opnieuw gespeeld in Het Kruiswegpark in Roermond.

30 juni, 1 juli en 2 juli 2023 waren UITVERKOCHT

Onze partners in Roermond zijn Wilbert Dekker en Math de Ponti van het Kruiswegpark. 

'Een prachtige voorstelling die dwars door mijn ziel sneed!'

(bezoeker op Facebook)

'Wat een giga belevenis was jullie weergave van deze geschiedenis!'

(uit het gastenboek)

'Prachtig hoopvol einde!'

(bezoeker op Instagram)

Het verhaal van Roermond

In Nederland hebben de heksenvervolgingen in Roermond het grootste aantal slachtoffers geëist. In 1522 en 1525 werden er al mensen van hekserij beschuldigd en veroordeeld, maar veel later, in de jaren 1613 en 1614, werden hier tijdens een aantal grote procesreeksen maar liefst 75 van hekserij beschuldigde mensen verbrand.

Voor 1600 waren het zware tijden in de Zuidelijke Nederlanden. Het was oorlog tussen de Staatsen en de Spanjaarden. Het had jarenlang héél veel geregend, er waren overstromingen, de gewassen rotten weg en de prijzen waren hoog. In die tijd geloofde bijna iedereen in heksen en toverij als oorzaak voor zowat alles wat er mis kon gaan voor mens en samenleving.  De bevolking klaagde bij het gerecht als ze dachten dat zijzelf of iemand uit hun familie, hun vee, de melk of de gewassen ‘behekst’ waren en daar werd dan iemand van beschuldigd. Die beschuldigde kon het ‘onheil’ herstellen door zegening van de ‘betoverde zaken’, of, op zijn/haar beurt een proces aangaan tegen de aanklagers wegens smaad. Als de aanklacht bleef bestaan, volgde er een proces waarbij de aanklagers met bewijs moesten komen en de schade moesten aantonen met behulp van getuigen, een getuigenis van een man telde 2x een getuigenis van een vrouw 1x. De tortuur (ondervraging met martelingen) werd toegepast als de schuld al wel als bewezen werd gezien maar de beschuldigde nog niet bekend had. Die moest de toverij en het verbond met de duivel bekennen om veroordeeld te kunnen worden.

Zowel voor de kerk als voor de Staat was hekserij het ernstigste misdrijf dat er bestond, De beschuldigden mochten niet blijven rondlopen en doorgaan met hun duivelse praktijken. De Zuidelijke Nederlanden waren contrareformatorisch (opnieuw katholiek) en heel streng en recht in de leer. Priesters moesten ijverig zijn, gehoorzaam en celibatair. Nonnen mochten hun klooster niet uit. Protestantse boeken waren ketters en werden verbrand. En voor de gewone mensen gold: overspel en ongehuwd samenleven waren streng verboden.

Na 1609, tijdens het Twaalfjarige Bestand, werd het rustiger in deze streken. Er was nu rust om het probleem van de hekserij ècht aan te pakken: wereldse en kerkelijke overheden gingen zélf op onderzoek uit. Dat heeft geleid tot de grote reeks heksenprocessen en veroordelingen in 1613 en 1614.

De vermeende heksen werden beschuldigd van een verbond met de duivel en tijdens de verhoren, de ‘scherpe examinatie’, werden ze gedwongen om namen te noemen van andere heksen die aan de heksensabbat hadden deelgenomen. Hoe je tot bekentenissen kon komen, stond beschreven in De ‘Heksenhamer’, hèt handboek dat gebruikt werd door de rechtbank. Dit boek, in 1487 geschreven door Heinrich Kramer, was gebaseerd op de geschriften van paters dominicanen, en was bestemd voor de Inquisitie. In dit verschrikkelijke handboek wordt de heksenwaan aangevuld met extreme vrouwenhaat. De slachtoffers van de heksenvervolgingen van 1613 en 1614 waren hoofdzakelijk vrouwen (90%)

 

Op ‘hekserij’ stond de doodstraf. Bovendien werden de bezittingen van de veroordeelden meestal in beslag genomen, waardoor overgebleven familieleden berooid achterbleven. Na het najaar van 1614 kwamen er geen nieuwe processen meer, maar de sfeer van angst en de nasleep van deze zware geschiedenis heeft nog lang voortgeduurd. In Roermond vonden de terechtstellingen plaats op het hoogste punt van de Galgenberg, waar nu de Kepelse Meule staat met vlakbij, aan de weg een monument ter herinnering aan de heksenverbrandingen.

Theatermakers Achterhoek speelt ‘De Heks van Almen’ in het nabij gelegen Kruiswegpark.

De voorstelling vormt een levend monument van eerherstel voor de onschuldig veroordeelden.

Hieronder volgt de lijst met namen van terechtgestelden zoals wij die hebben kunnen vinden.*

 

Trijn van der Moelen

een vrouw

een vrouw

Eva Wennemekers van Kempen

en haar dochter Grijetgen

Merrie Duyven

Truij van Kirckhoven

Mett van Asenraed

Trincken Melers alias Giesen

Trincken Jegers

Syken Daggen

Elberte Opthen

Thoren van Melick

Geert van Melick

Trijnken Wulms

Hendrik Bijns van Melick- de Kuiper

Merrie Danen

Trijnken Pijpers-Essers opten Schuitenberg

Jan Reijnen van Melick

Trincken Passers

Greet IngenWaterschey van Melick

Peedtgen Holtsnijders van Swalmen

Naele van Kercken-Mussen

Stijkcken van Ass

Stijn van Kessel

Gredtgen Holtsagers

Trijn Vuylmans

Trijnken van Momffort

Leonard Esschers van Ophoven

Trincken Puijs van St JansCluijss

en haar dochter Merrijken van Monffert

Trijn Gulickers van Herkenbosch

Trijncken Kan van Melick

Ien Linssen Aben van Swalmen

Neel, de vrouw van Corst van Oil

Meester Hans Lodewich

Jen Bessemeker van Neer

Trincken Schans-Thysens

Peter Paes

AlithLeemkuyl- Ruyters

Gritgen Vretgens

en haar dochter Beel Vretgens

Merriken Celissen

Jennicken Potten alias Neelen

Mericken Brunen

Grieth Ploenis

Alheidt Werners alias Schaecks

Merie Werners alias Schaecks

De vrouw van Joris Peterssen van Assenraad in de Steeg

Grietgen Ceelskens

Guel Toets

Alheidt Ingen Hulss

Classchen Lambrichts

Nees Pitswinckell

Enken Rutthen

Jen Haspels

en haar dochter Hill

Naelcken van Helden-Coenckens

Tryn van Vierssen alias van Eyck

Itgen van Kerckhoven alias op de Camp-Wahen van Neer

Quiss van Assenraedt,

mogelijk ook zijn vrouw

en zijn dochter

Catharina Bernarts

Idgen Wangen

Hendrik Custers

Wijnke Joncke Jonckbloets

* Bron: Nederland Betovert, Marijke Grijswit-Hofstra en Willem Frijhoff en Spiegel van Roermond, artikel Kroniek van het Heksenjaar 1613/1614, Gerard van de Garde en Charlotte Ruys-Janssen

IMG_2601.jpg

Stadswandeling boekje gratis op te halen

galgenberg roermond_edited.jpg

Het gedenkteken onderaan de galgenberg.

oude molen en synergieschool op de galgenberg.JPG

Op de top van de galgenberg staat nu een oude molen en erachter een school.

Het lommerrijke Kruiswegpark

Bezoek ook:

Heksentour

Maak de middag of ochtend voor de voorstelling een wandeling door Roermond met het boekje Heksentour. Deze wandeling bestaat uit twee delen. In het eerste deel bezoek je de plaatsen waar beschuldigden werden vastgehouden en verhoord en waar recht werd gesproken. Het tweede deel van de wandeling gaat over de slachtoffers, waar ze woonden en wat voor mensen het waren.

De boekjes zijn op vrijdag en zaterdag vanaf 15 uur gratis op te halen bij de ingang van het Kruiswegpark. Op zondag vanaf 11 uur. 

De wandeling duurt één à twee uur. Afhankelijk van je looptempo en hoe precies je leest. Vanaf het Kruiswegpark is het ongeveer 20 minuten lopen naar waar de wandeling start. Je kan daar ook parkeren bv P+R Veeladingstraat. Of met de bus naar het centrum gaan.

 

Online

De voorstellingen vinden plaats in het Kruiswegpark. Math de Ponti en Carl Lücker geven in een programma van BinnensteBuiten van de KRO/NCRV een inkijk in dit park.

https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/kruiswegpark-roermond

 

Math de Ponti heeft samen met Chris Trines een uitzending in het Roermondse dialect gemaakt over het Kruiswegpark. Geschiedenis en natuur van het Kruiswegpark worden door Math toegelicht.

www.ponti.nl

 

De Galgenberg

Van 1235 tot 1795 vormde de voet van deze berg de grens met het graafschap, later hertogdom Gulik. Die grens heet nu de Scheidingsweg. Aan de noordkant ligt een vroegere Maasmeander door de Maas 10.000 jaar geleden gevormd. Aan de zuidkant ligt het Roerdal. De ‘berg’ hoorde bij Roermond, hoofdstad van Oppergelre en onderdeel van het hertogdom Gelre. Daarom werden al voor 1410 op deze plek mensen opgehangen. Op die manier zagen reizigers die naar Roermond kwamen, dat de straffen in Roermond in het hertogdom Gelre zwaar konden zijn. Op de Galgenberg werden in 1613/ 1614 vele van hekserij verdachte vrouwen en ook mannen terechtgesteld. Volgens de laatste onderzoeken zeker 73 personen. In 1882 werd op de Galgenberg een molen gebouwd. Deze werkte tot 1985, eerst op windkracht, later op stoom en tenslotte op elektriciteit. Deze molen is nu een monument.

 

Het Kruiswegpark

Website: https://www.kruiswegpark.com/

In 1920 werd het Kruiswegpark naast Kapel in ’t Zand en de galgenberg aangelegd. De plattegrond werd ontworpen door Pierre Cuypers.

 

Kapel in ’t Zand

In 1418 bouwde het stadsbestuur een kapel nabij de Galgenberg. Al in dezelfde eeuw ontstond een snelgroeiende verering van een houten Mariabeeld: Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand. De Kapel in ’t Zand werd regelmatig vergroot en trok steeds meer bedevaartgangers. Vanwege de vele bedevaartgangers werd in 1730, de 13 m brede en meer dan één km lange Kapellerlaan aangelegd met een dubbele rij lindes. De Kapel in ’t Zand werd regelmatig vergroot en in 1862 uitgebreid met een klooster van de Redemptoristen. Aan het begin van deze laan staat museum het Cuypershuis uit 1853.

 

Het beroemde oude Kerkhof

Website: https://www.oudekerkhofroermond.nl/

In 1784 mocht op bevel van de Habsburgse keizer Jozef II vanuit Wenen via Brussel in Roermond niet meer in of om de kerk begraven worden. Dat mocht alleen nog op een algemene begraafplaats minstens 1 kilometer buiten de stad. Vandaar het Oude Kerkhof in 1785 zo ver buiten de stad. Hier is o.a. het graf met de handjes te zien. https://nl.wikipedia.org/wiki/Graf_met_de_handjes

Een beschrijving uit het Boek Natuurlijk Roermond van het Oude Kerkhof is te vinden via:

https://www.oudekerkhofroermond.nl/wp-content/uploads/2021/09/Het-oude-kerkhof.pdf

 

bottom of page