top of page

Nationaal Heksenmonument

De voorstelling ‘De Heks van Almen’ spelen we sinds 2020 op plekken in Nederland waar heksenverbrandingen hebben plaatsgevonden. Voor bewustwording, heling en eerherstel. Waar nog geen blijvend gedenkteken is, maken we een tijdelijke gedenkplek: een brandstapel met de namen van de slachtoffers. Na de voorstelling wordt het publiek uitgenodigd deze plek te bezoeken en een kaarsje te branden. We zien en horen dat dit enorm helpt om op een positieve manier stil te staan bij deze afschuwelijke gebeurtenissen uit het verleden. Mede uit deze ervaring is de wens ontstaan voor een nationaal monument. Een monument dat zal helpen bij de bewustwording van dit traumatische stuk geschiedenis en zal helpen bij de transformatie die daarna ongetwijfeld zal volgen.

Speciaal daarvoor is Stichting Nationaal Heksenmonument opgericht door een bonte groep kunstenaars, schrijvers, psychologen, theatermakers, beleidsadviseurs, journalisten, activisten die zich vrijwillig inzetten voor de stichting. Wij maken onderdeel uit van deze groep. We zetten ons in voor eerherstel en werken samen naar hetzelfde doel. Pas als er een nationaal heksenmonument is, en deze geschiedenis haar rechtmatige plek inneemt in het collectief bewustzijn, is zij in haar doel geslaagd.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Susan Smit, Bregje Hofstede en Manja Bedner.

omslag pamflet Heksenmonument
bottom of page